Info techniektraining Quality Coaching

Voetbalscholing

Een goede techniek blijft de basis van het voetbal. Een speler die een bal niet gericht kan controleren of een actie maken in een 1v1 situatie zal nooit het voetbalspelletje ten volle kunnen spelen. Bij Quality Coaching willen we dit aan de spelers kunnen bijbrengen vanaf een jonge leeftijd. Eens de basis gelegd is, wordt de lat steeds wat hoger gelegd. Door in stappen te werken zal de speler steeds een nieuwe uitdaging vinden in de scholing. Na de techniek te hebben aangeleerd, zal de speler hem moeten toepassen in een voetbalsituatie. Binnen die voetbalsituaties zijn er dan weer verschillende gradaties in complexiteit om dan uiteindelijk te komen tot een afgewerkt product: de speler heeft de techniek onder de knie en kan hem toepassen in complexe voetbalsituaties en gekoppeld aan de nodige tactische inzichten.

Wat verstaan we onder voetbalscholing

Voetbalscholing bij Quality Coaching is geen stereotiepe techniekscholing. We hebben de pretentie van te durven spreken van een “totale voetbalscholing van het individu”. Dit wil zeggen dat we alle aspecten van een moderne voetballer zullen integreren in onze opleiding:

 • Techniek
 • Fysiek
 • Coördinatie
 • Tactiek
 • Mentaal

Uiteindelijk komen we dan tot een eindproduct: de speler heeft de techniek onder de knie en kan hem snel toepassen in complexe voetbalsituaties en gekoppeld aan de nodige tactische inzichten. Dit maakt dat de speler makkelijk opdrachten kan uitvoeren binnen de “team tactics” en een beter kan functioneren binnen het team. Deze laatste twee vormen dan de taak van de ploegcoach om verder uit te werken en te definiëren volgens de clubvisie. Om aan te geven hoe een individuele scholing eruit ziet leggen we hieronder even kort uit wat we verstaan onder de verschillende componenten en hoe we deze praktisch gaan trainen.

Techniek

De techniek wordt aangebracht via detail-coaching en bestaat onder andere uit:

 • Basis passing, kaatsen & controles
 • Traptechniek
 • Leiden & dribbelen
 • Passeerbewegingen
 • Richtingsveranderingen

Fysiek

Er wordt geen uithoudingstraining aangeboden in deze scholing. Toch zal de speler zich atletisch moeten ontwikkelen. Hij wordt verplicht om:

 • Een steeds snellere handelssnelheid aan de dag te leggen
 • Veel nadruk op explosiviteit in zijn spel te leggen
 • Integratie van sprong- & loop ABC, wendbaarheid en reactiesnelheid
 • Zich algemeen motorisch te ontwikkelen (springen, trekken/duwen, heffen/dragen, lopen, dribbelen, slaan,…)

Coördinatie

Onder coördinatie verstaan we de correcte, snelle uitvoering van complexe fysieke opdrachten aan de hand van prikkels opgevangen door de omgeving uit de omgeving (medespelers, tegenstanders, positie v.d. bal, positie in het veld,…). Deze prikkels zijn voor voetbalscholing vooral auditief & visueel. Onder coördinatie wordt o.a. verstaan:

 • “Snel voetenwerk”
 • Loopcoördinatie
 • Verhogen van snelheid van uitvoering
 • Oog-voet-handcoördinatie

Tactiek

Individuele tactische scholing is beperkt tot het meegeven van een aantal basisregels die op elke positie en in elk spelsysteem van toepassing zijn:

 • Welke techniek kan ik waar toepassen? M.a.w., de keuze van techniek ifv spelsituaties
 • Positiekeuze ifv bal, tegenstander & ploegmakker. Maw, positiekeuze gekoppeld aan ruimtelijk & spelinzicht

Mentaal

Onder het mentale aspect verstaan we in de eerste plaats het stimuleren van de speler om bezig te zijn met zijn sport. Dit doen we door een aantal basisregels mee te geven die de speler een aanzet moet geven om na te denken over hoe hij omgaat met zijn materiaal, “presence” op het veld, voedingskeuze,…

Hoe werken we dit uit in de praktijk?

We werken met 5 niveaus, met level 1 & 2 als instap- of basisniveau afhankelijk van de leeftijd en beginsituatie van de speler. Elk niveau heeft zijn eigen eindtermen en duurt 12 weken. Op het einde van de 12 weken wordt gekeken of de speler de eindtermen haalt en een niveau mag stijgen.

Fase 1

De eerste fase is de grondlaag. Hier wordt gewerkt naar een goede balbeheersing en een goede algemene motorische ontwikkeling. Het accent ligt vooral op plezier halen uit het sporten. Spelvormen zijn dus de voornaamste oefenvormen, samen met kleine partij- en tussenvormen Deze fase bestaat uit:

 • Spelvormen voor de algemene motorische ontwikkeling
 • Algemene dribbelvaardigheden in spel- & tussenvormen
 • Oog-hand-voet coördinatie
 • Basic Soccerpal

Fase 2

In een tweede stap integreren we de traptechnieken, verhogen we de snelheid van uitvoering voor de passing (evolueren naar 1-tijd kaats). We introduceren ook de eerste richtingsveranderingen en passerbewegingen. Spelvormen met ‘Fun’-element blijven belangrijk, maar de hoeveelheid wedstrijd- & tussenvormen wordt opgedreven. Concreet:

 • Algemene balvaardigheden in spelvorm
 • Oog-hand-voet coördinatie
 • Richtingsveranderingen – basic passeerbewegingen
 • Duel 1v1; 1v2 • Algemene loop & bewegingscoördinatie
 • Simpele tussenvormen gericht op korte passingspel (=leren samenspelen), passing binnen/buitenkant voet, leren trappen op doel, controletechnieken,… .
 • Basic Cogitraining (vooral passing & controle met cueing)
 • Basic Soccerpal

Fase 3

In een derde stap integreren we het samenspel. De hoeveelheid wedstrijd- & tussenvormen wordt verder opgedreven.

 • Advanced Soccerpal
 • Cogitraining – level 2 (griding, complexere kaatsvormen,…)
 • Simpele passeerbewegingen – deel 2
 • Duel 2v2 tot 4v4
 • Algemene loop & bewegingscoördinatie
 • Tussenvormen gericht positiekeuze & snelheid van uitvoering

Fase 4

In een vierde fase wordt er vooral gewerkt aan het verhogen van de technische uitvoeringssnelheid. Dit gebeurt aan de hand van meer gerichte en complexe coördinatietraining. Daarnaast worden er bijkomende complexe schijn- & passerbewegingen aan het arsenaal van de speler toegevoegd. Ook de tactische uitvoeringssnelheid wordt stilaan bijgewerkt door de introductie van basis SEQ. De speler leert zo om simpele spelsituaties te lezen en snel de juiste technische handeling te maken.

 • Advanced Soccerpal
 • Cogitraining – level 2 (griding, complexe kaatsvormen,…)
 • Complexe passeerbewegingen
 • Balvaardigheden, schijn- & passerbewegingen in complexe tussenvormen
 • Duels ondertal / bovental
 • Gerichte loop & bewegingscoördinatie
 • Basis SEQ-vormen

Fase 5

In de finale fase wordt vooral gekeken naar het opvoeren van de technische & tactische handelssnelheid aan de hand van complexe oefenvormen, grotere partijvormen, gerichte complexe coördinatieoefeningen en complexe SEQ-oefenvormen. Ook Cogi-training & Soccerpal wordt verder opgedreven.

————————————————————————————————————————————————————————————

Deze techniektraining is voorzien voor kinderen van 8 t/m 13 jaar en gaat door op maandagen van 18u30 tot 19u30 op het kunstgrasterrein van FC VDP SPORT.

Eerste sessie:   130€ (inclusief kledijpakket)

Maandagen   11,18 en 25 september – 2, 9, 16 en 23 oktober – 6, 13, 20 en 27 november – 4 (testen) en 11 (vriendjesdag/gratis kennismaking) december

Tijdens de Kerstvakantie krijgen de spelers hun uitslag met een korte evaluatie…

Tweede sessie:    99€

Maandagen   15, 22 en 29 januari – 5, 19 en 26 februari – 5, 12 , 19 en 26 maart – 16 en 23 april (testen)

 

Inschrijven kan via onderstaande link…

Inschrijven techniektraining

VDPSport

VZW VDP Sport Meylweg 52 2550 Kontich Tel: 03/457.49.20 Info@vdpsport.be

ONS VDP CLUBLIED

Find us on Team App